Antal: 0 | Pris: DKK 0,00 | Vis vogn | Tøm vogn | Til kassen   

KOM GODT I GANG MED HAVEDAMMEN TIL DINE KOI KARPER

En ny havedam ser dagens lys
 
Når man har besluttet sig for at haven i fremtiden skal indeholde en havedam, så er der rigtig mange ting som man bør og skal overveje f.eks.:

Placering og størrelse af havedammen, Filtertype, Pumpetype, antal bunddræn, skimmer placering, planter og ikke mindst hvor mange koi karper man kunne tænke sig at ende op med.
Det skulle jo gerne ende op med en perfekt hyggedam
 
Her er de indledende øvelser påbegyndt.
 
Placering af havedammen.dk er  det første man bør tage stilling til.
 
Jeg syntes at man bør placere havedammen så tæt, på hvor man normalt opholder sig i haven, og gerne sådan at havedammen kan nydes fra huset.

Havedammen bør placeres så den får min. 6 timers sol om dagen, da dette er med til at give varme i bassinet, hvilket har betydning for væksten af havedammens koi karper. Solen er samtidig også vigtig for koierne, da det udløser D- vitamin, som hjælper på farver og sundhed.


Man skal også overveje om havedammen skal ligge nedgravet eller med en forhøjet kant rundt over jord niveau.Det er ikke kun selve havedammen som skal placeres.Der skal tages højde for at der i nærheden af dammen er plads til en filtergrav/ filter anlæg
 
 
Udgravningen af dammen er færdig og der arbejdes med bunddrænet.

Størrelsen af havedammen eller måske snare bassinet, er selvfølgelig afhængig af placeringen.

Hvor meget plads er der fysisk til rådighed på det ønskede sted, men som hovedregel, vil jeg altid anbefale at bassinet bliver så stort som muligt, inden for rimelighedens grænser. Alt for mange havedamsejere kommer ud for at de efter kort tid , ønsker at udvide havedammen, hvilket ikke er den billigste eller nemmeste løsning.


Som udgangs punkt er en dam på omkring de 20-25.000 L en god størrelse, der er god plads til koierne, og filter anlægget er til at komme i nærheden af for penge, dermed ikke sagt at mindre damme ikke fungere, blot skal man huske på at investeringen , ofte ligger tæt på, den investering som er forbundet med et bassin på 20 -25.000L

Årsagen er at de fleste filter enheder , når vi taler bunddræn ( Og det gør vi) ikke findes i små billige udgaver, hvilket i virkeligheden betyder at man eks. benytter den samme sive fra et bassin på 20-25.000 L og ned til de mindre damme. ( Læs mere om bunddræn)
Antallet af koier som man kunne tænke sig at ende ud med, skal selvfølgelig med i de indledende overvejelser. Det kan være svært at overskue, men hvis man syntes ,at et bassin der vrimler med mange koier er flot, og det før eller siden skal blive sådan, ja så skal man ikke vælge det mindste filter anlæg , som måske lige kunne håndtere vandmængden, men der imod vælge et anlæg som er i overkanten set i forhold til vandmængden.
Mere om valg af filter anlæg, lidt senere...
 
Når placering og størrelse er fastlagt, kan udgravning påbegyndes, hvis det er muligt, vil jeg anbefale at man få fat i en lille grave maskine, da udgravning af eks. et bassin på 25.000 eller større godt kan mærkes i ryggen, samtidig med at det er vanskeligt at grave ned i en dybde på 1.50, og så smide jorden op på kanten.
Et godt koi bassin skal som min. være 1.5 meter dybt , men gerne dybere. Grunden til at vi ønsker et godt dybt bassin er at vi på samme område kan have mere vand, og en stor vanddybte sikre en stabil vand temperatur , så vi på den måde undgår store temperatur svingninger, som nemt kan give problemer i det tidlige forår, hvor dag temperaturne kan være høje , men nætterne kan bliver kolde . ( læs om vanddybde)
dette sammenholdt med at vores kære koi karper netop er kommet ud af en 5 mdr. lange vinter periode uden foder, og med et svagt imunforsvar , gør at disse temperatur svingninger kan blive det som får læsset til at vælte, og vi begynder at miste koier.
 
Støtte kant rundt om bassinet

Når bassinet er udgravet, og bunddrænet ( eller flere ) er installeret og udløbs rørene over til filtergraven er indstalleret, så bygges støtte kanten rundt om selv bassinet.

Denne kant skal sikre at bassinet ikke kan falde sammen, og samtidig sikre at kanten rundt er stabil og ikke giver efter når der eks. ligges sten rundt i bassin kanten. Støttekanten består af H Blokke med jern som fyldes med cement, inden dugen ilægges fyldes kanten bag H blokkene op, således at h blok kant og jord har samme højde.

Vi ligger altid et lag (10mm) skum plast materiale , ud over H blok kanten for at beskytte gummifolien mod skarpe kanter og små sten.
 
Gummi folien er nu på plads, og man fornemmer den stabile H- blok kant på modsatte side.

Der skal efterfølgende bygges en terrasse på denne side, derfor er kanten her ikke færdiggjort.Selve vandspejlet, vil når bassinet er færdigt være ca 20cm over den kant som man ser på billedet. Det betyder at de sten som skal ligge rundt på den færdig kant , kommer til at ligge i vand, og gummidugen derfor ikke bliver synlige over vandspejlet.
Det endelige vandspejl over H blok kanten, afgør sammen med de sten som skal benyttes , hvor H blok kanten slutter i forhold til vandspejlet, forstået på denne måde: Hvis man benytter store sten ,vil der ofte være en større dybde imellem overkant H blokke og vand spejl, da det ser forkert ud hvis store sten ikke er ordentlige nede i vandet.

Hvis man ønsker at benytte forskellige størrelse sten kan man blot variere h blok højen rundt i bassinet efter smag og behag , man kan f.eks nogle steder i dammen have 2-3 blokke oven på hinanden og andre steder, kun en enkelt, hvor de større sten så skal ligge ( hvis der benyttes meget store sten , vil jeg anbefale at der som min. er 2 H- blokke under disse for at sikre at de kan holde til belastningen.
 
En anden type kant kunne være med halve rundstokke ( Ikke tryk impreneret) , hvor man så bygger en H -blok kant med helt op til vandspejlet, og her ligger en lægte af træ på ydersiden af gummifolien , som er over vandspejlet, denne bruges til at fæstne rundstokkene.

Rundstokke holder ca i 3 år, så skal de udskiftes, men dette er enkelt at gøre da man altid kan kommer til skruerne, idet de er over vandspejlet
 
 
 
Det svære ved at bygge et pænt bassin, handler næsten altid om, hvorvidt man får afsluttet med en pæn kant, som skjuler folien, og at kanten er stabil, så at den ikke efter nogle få år begynder at skride sammen.

Hvis bassinet nogen sinde skal tømmes, vil en sådanne H blok kant være guld værd.
 
Her er de første sten så kommet på plads, og vandspejlet er blevet hævet op imod færdig højde

Et nyt bassin ser altid lidt råt ud indtil bevoksningen begyndet af tage fart.
 
Her er et eksempel på samme kant type , men her er bevoksningen begyndt at få fat.
Vandfaldet er også langs siderne støttet af en betonkant.
 
Planter i selve bassinet vil jeg ikke anbefale, da disse med tiden kommer til at brede sig, hvis ikke som normalt at koi karperne begynder at æde dem. Husk på at koier fra naturens side er planteædere.

Hvis man ikke kan leve uden vandplanter i bassinet, bør de beskyttes imod koierne, enten ved at lave en kant af sten som forhindre at koierne kan svømme ind til vand planterne, eller afskærme dem med et net.

Åkander skal selvfølgelig udsættes i bassinet , i ca 70cm's dybde, og her er der ikke ret meget andet at gøre end at håbe koierne ikke fatter interesse, for gør de det, er åkandene historie....
 
De fleste vand planter kan dog lige så godt plantes uden for selve bassinet i spagnum, blot man sørger for at den holdes fugtig, det kan let og enkelt gøres ved at bassin dugen disse steder ligger en lille smule lavere, end på resten af kanten, således at de nærmest fungere som en slags små overløb.
 
Jeg må på det kraftigste advare imod at benytte Klyner til Kant, de misfarver vandet og efter max 2 år er det mest af klynen gået i opløsning og meget af den opløste klyne befinder sig nu i bunddrænet eller ovre i filterne. Klyners effekt på vand kvalitet er forsvindende lille.

Der findes i dag en masse vand pleje midler som er lang mere effektive end klyner , og de misfarver ikke vandet, som ellers bliver the farvet af klynerne.
 
Her ses Siven ( indløbs filtret) som den står ned i den lille filter grav.
 
Teknikken i Bassinet:
 
Som før omtalt, skal placeringen af den nye have dam / Bassin tage højde for at der i nærheden af den valgte placering , er fysisk plads til anlæggets filter grav/ kælder.

Størrelsen af filtergraven bestemmes af hvilken type filter man ønsker at benytte. Nogle filter typer skal stå i vandspejls niveau, andre kan placeres hvor de ønskes uden at tage hensyn til vandspejlet.

Der findes "3 typer" af det vi kunne kalde for indløbsfiltre, altså dem som modtager vandet direkte fra bunddrænet. Det ældste system er et Vortex filter, som arbejder ud fra det princip , at vandet kommer ind i siden af filtret ca halvvejs nede, vandet rotere nu rundt og løber ud af toppen på vortex filtret, under den proces vil en del af det mekaniske snavs synke til bunds i filtret, men desværre kan Vortex filtret ikke standse de mindre partikler, hvilket betyder at de efterfølgende filtre kræver mere rengøring.
 
Filtergrav med vortexfilter system, det grå rør i bunden af filtret er til udslamning
 
Det mest benyttede indløbs filtre i dag , er sive filtret, som leder vandet ned over en rist, som kun tillader partikler som er mindre end 300 mikron ( 200Mikron) at passere igennem risten og videre til det efterfølgende filter, hvilket betyder at systemet kræver mindre vedligehold end det før omtalte vortex filter.
 
Et kig ned i et sive indløbs filter, vandet kommer ind "øverst" i siven og løber
over en kant som tilpasser sig vandspejlet i søen, inden vandet løber ned på risten
 
Den sidste mulighed, omend noget dyre, er at lade bunddrænet levere vandet direkt ind i et tromlefilter, som renser vandet helt ned til 45 Mikron. Filtret er automatisk og søger selv for rensning , dette anlæg kræver næsten ingen vedligehold.
 
Efter at vandet er blevet renset mekanisk , skal det nu renses biologisk, hvilket vil sige at vi skal have et sted hvor de nitrificerende bakteri kan opholde sig
Disse bakterier nedbryder bla Ammoniak og nitrit som er et affalds stof som stammer fra koi karperne og den organiske nedbrydning som til stadighed foregår i en have dam
Også her er der flere muligheder, afhængig af det valgte forfilter ,hvis man vælger en løsning med vortex indløbsfiltret , vil man typisk benytte et filter som indeholder filterbørster og japan måtter, og hele filtret er nedgravet som vortex filtret.

Det filtersystem kræver som før omtalt noget vedligehold, men kan samtidg levere perfekt vandkvalitet.

Fordel / ulemper: relativ billig i anskaffelse, fylder en del og kræver noget vedligehold.
 
Det mest benyttede " biofilter" idag er den nye generation af Bead filterne, disse kan installeres efter sive filtret og tromle filtret og kan placeres som man ønsker det. Bead filtere er meget enkle at vedligeholde.

Fordel / ulemper: kræver ikke meget plads, kan placeres hvor man ønsker det ,men er lidt dyre i anskaffelses pris.
 
Jeg vil altid anbefale at man tager kontakt til sin koi forhandler for en demo af de forskellige muligheder før man bestemmer sig for en filterløsning, og for at få en god forklaring omkring valget af de forskellige filtre ,da det ikke er muligt at skrive sig ud af denne del, idet der er mange ting som er afgørende for et korrekt valg.

Så er der også en man kan gå til, hvis ikke anlægget fungere som oplyst :-)
 
Pumper

Vandpumpen er hele anlæggets motor, kører den ikke er der selvsagt ikke noget af alt det andet som virker;

Der findes i dag et utal af pumper på markedet, men den klart bedste og desværre også dyreste pumpe, når den skal købes , er typen RED DEVIL de koster spidsen af en jet jager, men investeringen kommer hurtig ind igen, pga,. af ekstremt lavt strøm forbrug
Der findes RED DEVIL Pumper i alle størrelser , men lidt data på en meget brugt pumpe
kun se således ud.

RED DEVIL 17.000 Løftehøjde 5 meter , watt forbrug 155, for 17.000L/T, sammen holdt med en tilsvarende pumpe som vil bruge måske 100watt mere, ja så koster det ca 5 kr mere om dagen at køre med en sådan. Og der findes pumper i samme størrelse som bruger måske 200 watt mere.

Så det er klart at RED DEVIL pumpen efter et par år's drift har kostet det samme som de billige, men i den efterfølgende tid bliver den samlede investering billigere.
 
Så det findes ikke meget bedre, nok er der pumper på markedet som også bruger meget lidt strøm, men de løfter ikke ret godt, hvilket betyder at man ved det mindste modtryk mister meget vandflow, og de kan slet ikke benyttes sammen med de moderne bead filter.
 
Luftpumper

I alle havedamme skal der installeres en luftpumpe som tilfører ilt til vandet. Størrelsen på denne er afhængig af vandmængden, filtertypen, om om der et vandfald i søen
Alt levende i dammen skal bruge ilt, og specielt koi kan ikke lide at ilt mængden i dammen bliver for lav.

Koi vokser hurtigere og får et bedre immunforsvar, når der er rigeligt ilt i vandet , ca. 8mg ilt /1L vand
 
Skimmer
I overkanten af bassinet bør man altid installere en overfladeskimmer, som konstant sørger for at holde overfladen ren for støv og blade.

Der findes flere typer på markedet, nogle monteres i siden af bassinet andre skal installeres ude i selv søen, hvilket måske ikke er så pænt.

Man kan benytte skimmere som har en pumpe monteret, det er en enkelt måde at installere på, men koster i strøm og pumpen koster selvfølgelig ved anskaffelsen.
 
I vores verden er den bedste løsning at benytte en skimmer uden pumpe, og så lede vandet over i indløbsfiltret, så det løber ved egen kraft. Indløbet fra skimmerem må aldrig installeres sammen med bunddrænet, da der så ikke bliver noget "træk" fra skimmeren, da vandspejlet så er det samme som ude i søen.

Man kan med stor fordel lede vandet ind over risten hvis man benytter et sive filter ,dette vil sikre et stor flow fra skimmeren , da der her ingen vand er i enden af skimmerrøret, og skimmeren derfor har frit udløbind i filtret.

Benytter man et vortex eller tilsvarende filter, kan det være nødvendigt at installere indløbet fra skimmeren i et af de sidste kar, da der ellers ikke vil være stor nok forskel i vandspejlet, til at skimmeren selv kan løbe under principet om forbundne kar.
 
Her er projektet så færdigt og det er tid til at nyde det, det hele handler om,
nemlig klart vand og glade koi karper.
 
Her er de første indbyggere kommet på plads, bemærk bunden som ligger 1,60Meter under overfladen, alle fra vores egen japanske koiimport
 
Koier i dammen
 
Som jeg startede med at skrive, handler hele designet af anlægget om hvor mange koi, man forestiller sig at man skal ende ud med at have i bassinet , dette er meget vigtig da det er afgørende for den samlede vand mængde og filter kapacitet.

I starten er små koi sjældent et problem, men de har det jo med at vokse, så de i løbet af få år, måske har rundet de 60cm.

Man siger i runde tal at man kan have en stor koi pr. Kubikmeter vand (1000Liter) , hvilket er helt forsvarligt, man kan have flere koi pr 1000 liter, hvis man har et godt filter, stort vandflow, og eller vælge at installere et hjælpe filter, som feks. en bakki shower
 
Her pumpes vandet ud i toppen i det grå spray rør, og så risler vandet ned over et
media som kan indholde meget store mængder af Nitrificerende bakteria som hjælper med
at holde en perfekt vand kvalitet i bassinet selv med mange koier.

Filteret virker også som et afgasnings filter, hvor amonia og nitrater bliver afgasset til luften
 
Et stort vand fald kan også hjælpe på den process
 
Et vandfald/ vandløb vi byggede i 2007, total længde ca 30 meter, billedet er er ca. taget midt i Vandløbet
 

ID: ny dam i alb

BESØG EDOKOI
Christian X's vej 25
8260 Viby J

              
Vores åbningstider er  i 2019
 
Mandag - Fredag: 10.00 -17.00
Lørdag -Søndag  10.00 - 15.00
Åbent alle helligedage


Følg os på facebook
Edokoi danmark

             


Ewo 
"...a totally new generation of advanced pond filtration systems..."

KONTAKT OS
Du er velkommen til at ringe eller skrive til os - vi står altid klar med råd og vejledning
 
Ring på 27136156
Vi levere ud over vores koi også filteranlæg og komplette havedamme, se mere under overskriften; Havedamme

Saki Hikari

Måske verden bedste koi foder
benyttes af næsten alle  de japanske Opdrættere
Her en liste over de sidste mange års show vinder som alle er foderet med Saki
Se mere
           


            
 
NYHEDSBREV
Få vores aktuelle nyhedsbrev tilsendt. 
Tilmeld dig her
-----------------------------------------

-----------------------------------------

 

Edokoi Danmark | Christian X's vej 25  8260 Viby J | Telefon: 86 11 51 98 |  | E-mail:
Copyright © Edokoi Danmark - All Rights Reserved.

DANPAQ Web Content Management System by DAN.