Udvidelse af havedam i Jelling

Efter nogle år med koi, ser vi ofte at hobbyen griber om sig.

Det betyder for de fleste, at de så må i gang med en udvidelse af den bestående dam. I dette tilfælde var der flere ting som fik betydning, hobbyen har nok grebet om sig, men startskuddet til det nye projekt opstod under en koi tur vi havde arrangeret i juni mdr, hvor vi var afsted for at se engelske koi damme, koi butikker og ikke mindst det engelske koi mesterskab.
På turen fik et hold af vores gode kunder set en koi dam, som virkelig tiltalte dem.
Vi havde for nogle år siden anlagt en koi dam hos dem på ca 15.000 liter, med et traditionelt filteranlæg, bestående af bunddræn, sive og bead filter. Denne dam kørte fint , men interessen for koi var med tiden vokset, og de første spinkle  overvejelser omkring en udvidelse var sat i gang
Billede af den bestående dam, som uden for billedet var nogle meter længere mod venstre, og indeholdt ca 15.000L

Den dam som i England havde vagt deres interesse, var en smule større i overfalden end deres egen, men den havde lodrette sider, som endte i en dybde på ca 2,5 meter. Samtidig kunne man stille sig helt ud på kanten af dammen og kigge lige ned
mod bunden, hvor den bestående da, mere var anlagt som en dam i haven .
Så over sommeren blev det besluttet at dammen skulle ombygges og udvides.
Den gamle sø blev adskilt, og koierne flyttet.

 

Koierne blev alle flyttet over i et badebassin, som blev indkøbt til formålet. Vær opmærksom på at ikke alle badebassiner er velegnet til at huse koier, de kan fra fabrikken være behandlet med et middel som forhindre alger. Det er et middel som koierne bestemt ikke bryder sig om, så sørg for en kraftig rensning af bassinet før der hældes vand i.

I dette tilfælde havde vi et bassin som kunne klare hele vandmængden fra havedammen så vi pumpede alt vandet over i badebassinet, samtidig med at vi begyndte at flytte koierne over i deres ny midlertidige hjem.

I forbindelse med det nye større anlæg, skulle der selvsagt bruges en større filterkapacitet, valget faldt på Ev0 8000 filteret. Vi havde i ugerne op til flytningen installeret  ERIC filteret på jorden ved siden af den gamle dam, og så pumpe født filteret, for på den måde at have et aktivt filter med over til badebassinet.
Denne metode giver flere fordele; der opstår ikke problemer med ammoniak eller nitrit i det midlertidige badebassin, så længe koierne opholder sig der.
Og når den nye dam skal op at køre igen , har man fra dag 1, et aktivt filter, som sikre en god opstart.
Efter et par lange dag var det nye bassin begyndt at tage form, arbejdet blev voldsomt generet af kraftige regnskyl, som gjorde alt glat og meget tungt at arbejde med.
Den gamle bassinet kant til højre blev genbrugt, da den alligevel ikke kunne rykkes ud.
I baggrunden se det midlertidige badebassinet som huser koierne
Her er den nye dam så kommet et stort skridt længere, man kan skimte et enkelt bunddræn. Støtte muren er ved at være på plads: Støtte muren skal langs terrassen danne under kant for belægningen , således at man kan kommer helt  hen til vandkanten. De øvrige kanter skal blot understøtte den stenkant som efterfølgende skal laves med sorte sprængstykker, det for at sikre at kanten ikke skrider ind i bassinet, efter f.eks kraftig regn, hvor kanterne ellers kunne blive bløde og derfor skride sammen.
Nu begynder der at ske noget, gummifolien er lagt i , og hjørnerne er tapet til , for at få folien til at ligge pænt. Der mangler lidt kant over ved filteranlægget, dette skyldes kun at det var nemmere at arbejde med installation af det nye filter som installeres imellem den bestående filtergrav og den nye bassin kant , som nu også danner den nye  yderkant af filtergraven.
Vandet fra Badebassinet er nu pumpet retur til den nye dam, og koierne undersøger  deres nye hjem. Der fyldes nu løbende vand i bassinet med den grønne slange, imens arbejdet
forsættes, med kanter og op muring af den udvidede filtergrav.
ERIC 4 filteret er flyttet med over til den nye havedammen, og pumpefødes fortsat, for at sikre koierne at de har et aktivt filter.
Så er vandet ved at være oppe ved kanten og de første sprængstykker lægges på plads –
til de største sten havde vi hidkaldt en kran med en løfte arm på små 20 meter
En dyr løsning, når man tænker på kranens pris, men til gengæld går det meget hurtigere end at køre stenene på små minigravere.
Her er vi så ved at være færdige, og på billedet kan man se den færdige terrassekant
som går helt til vandkant, der mangler dog stadig lidt vand i bassinet, men hele kanten langs terrassen er behandlet med Tech 7 for at vandkanten kan komme helt op, til fliserne uden at løbe ind imellem dem  .
Gummifolien ligger under fliserne og bukkes op imellem fliserne ca 40cm inde
på terrassen, en ikke helt enkel operation , men som lykkedes uden at folien kan ses.
Så er vi i mål, dammen er færdig og man kan skimte vandfaldet i mellem de 2 ahorn
Dammen endte på 70.000 Liter, med en dybde på ca 2,40.
havedammen blev vist frem på vores årlige bustur, og alle var meget imponeret, en rigtige fin hyggedam kan man vist godt sige 🙂
Filteranlæget består af følgende
Edo tromle
Beadfilter
Evo 8000 Filter
90watts bio uv
Ozon uv
Clarity CL 10 Protin skimmer
2 Red Devil pumper ( samlet flow 2 x 16.000L/T)