Stor koidam på Sydfyn

Vi har igennem flere måneder arbejdet på at etablere et meget stort koianlæg på Sydfyn. På de følgende billeder kan man se forløbet, og til sidst det endelige resultat.

Her ses begyndelsen på den ny koi dam. Udgravningen er kun 1 meter dyb, her i begyndelsen. Årsagen er at det er hurtigere at stille fundablokke op når man har et fladt område at bevæge sig på. Fundablokken skal sikre en stabil kant for de kommende sten.


Her er fundablokkene monteret med cement, og der er stærk fiberdug over blokkene for at beskytte gummifolien. De fire bunddræn er nu også monteret.

Her er gummifolien på 13 meter x 25 meter lagt i søen, og de første sten er lagt på plads.

Her er stenarbejdet også i selve søen ved at være færdigt. Vi laver normalt ikke sten på bunden af koidammene, men i dette tilfælde var det et særligt ønske fra kundens side.

Et kig op imod de tre vandfald, som i normal drift leverer 25.000 liter vand i timen fra filteranlægget. Kundens broer er lagt på plads, og vandspejlet er oppe på plads.

Her er filtergraven, hvor man kan se alle rørindløb fra skimmer og bunddræn, som løber ind i tromlen. Efter tromlen kommer to biokamre fyldt med japanmåtter. Der er tre 75 watts UW lamper monteret i systemet, og tre pumper på hver.

Her er hele anlægget færdigt.

Filtersystemet har helt styr over klarheden. Efter alle sten blev lagt i søen var vandet naturligt nok fuldstændig plumret, men efter filtersystemet har kørt i 60 dage er vandet klart og lækkert. – og parat til de ca. 30 store koi, som er klar til at komme ud i søen.