Udvidelse af havedam i Jelling

Efter nogle år med koi, ser vi ofte at hobbyen griber om sig.

Det betyder for de fleste, at de så må i gang med en udvidelse af den bestående dam. I dette tilfælde var der flere ting som fik betydning, hobbyen har nok grebet om sig, men startskuddet til det nye projekt opstod under en koi tur vi havde arrangeret i juni mdr, hvor vi var afsted for at se engelske koi damme, koi butikker og ikke mindst det engelske koi mesterskab.

På turen fik et hold af vores gode kunder set en koi dam, som virkelig tiltalte dem.

Vi havde for nogle år siden anlagt en koi dam hos dem på ca 15.000 liter, med et traditionelt filteranlæg, bestående af bunddræn, sive og bead filter. Denne dam kørte fint, men interessen for koi var med tiden vokset, og de første spinkle overvejelser omkring en udvidelse var sat i gang

Den dam som i England havde vagt deres interesse, var en smule større i overfalden end deres egen og den havde lodrette sider, som endte i en dybde på ca 2,5 meter. Samtidig kunne man stille sig helt ud på kanten af dammen og kigge lige ned mod bunden, hvor den bestående dam, mere var anlagt som en klassisk dam i haven.

Så over sommeren blev det besluttet at dammen skulle ombygges og udvides.

Den gamle sø blev adskilt, og koierne flyttet.

Koierne blev alle flyttet over i et badebassin, som blev indkøbt til formålet. Vær opmærksom på at ikke alle badebassiner er velegnet til at huse koier, de kan fra fabrikken være behandlet med et middel som forhindrer alger. Det er et middel som koierne bestemt ikke bryder sig om, så sørg for en kraftig rensning af bassinet før der hældes vand i.

I dette tilfælde havde vi et bassin som kunne klare hele vandmængden fra havedammen så vi pumpede alt vandet over i badebassinet, samtidig med at vi begyndte at flytte koierne over i deres ny midlertidige hjem.

I forbindelse med det nye større anlæg, skulle der selvsagt bruges en større filterkapacitet, og valget faldt på Ev0 8000 filteret. Vi havde i ugerne op til flytningen installeret ERIC filteret på jorden ved siden af den gamle dam, og så pumpefødt filteret, for på den måde at have et aktivt filter med over til badebassinet.

Denne metode giver flere fordele. Der opstår ikke problemer med ammoniak eller nitrit i det midlertidige badebassin, så længe koierne opholder sig der. Når den nye dam skal op at køre igen , har man samtidig fra dag et, et aktivt filter, som sikrer en god opstart.

Den gamle bassinet kant til højre blev genbrugt, da den alligevel ikke kunne rykkes ud.

I baggrunden se det midlertidige badebassinet til koierne

Nu er den nye havedam så kommet et stort skridt længere, man kan skimte et enkelt bunddræn. Støtte muren er ved at være på plads: Støtte muren skal langs terrassen danne under kant for belægningen , således at man kan kommer helt hen til vandkanten. De øvrige kanter skal blot understøtte den stenkant som efterfølgende skal laves med sorte sprængstykker, det for at sikre at kanten ikke skrider ind i bassinet, efter f.eks kraftig regn, hvor kanterne ellers kunne blive bløde og derfor skride sammen.

Nu begynder der at ske noget, gummifolien er lagt i , og hjørnerne er tapet til , for at få folien til at ligge pænt. Der mangler lidt kant over ved filteranlægget, dette skyldes kun at det var nemmere at arbejde med installation af det nye filter som installeres imellem den bestående filtergrav og den nye bassin kant , som nu også danner den nye yderkant af filtergraven.

Vandet fra badebassinet er nu pumpet retur til den nye dam, og koierne undersøger deres nye hjem. Der fyldes nu løbende vand i bassinet med den grønne slange, imens arbejdet forsættes, med kanter og opmuring af den udvidede filtergrav.

ERIC 4 filteret er flyttet med over til den nye havedammen, og pumpefødes fortsat, for at sikre koierne at de har et aktivt filter.

Så er vandet ved at være oppe ved kanten, og de første sprængstykker lægges på plads –til de største sten havde vi hidkaldt en kran med en løfte arm på små 20 meter. En dyr løsning, når man tænker på kranens pris, men til gengæld går det meget hurtigere end at køre stenene på små minigravere.

Her er vi så ved at være færdige, og på billedet kan man se den færdige terrassekant som går helt til vandkant, der mangler dog stadig lidt vand i bassinet. Hele kanten langs terrassen er behandlet med Tech 7 for at vandkanten kan komme helt op, til fliserne uden at løbe ind imellem dem .

Gummifolien ligger under fliserne og bukkes op imellem fliserne ca 40cm inde på terrassen. Det er ikke en helt enkel operation, men men det betyder at folien ikke kan ses.